Ton Huijsman

De MuziekAdemie is opgezet door vakleerkracht muziek en gitarist Ton Huijsman.

Contact
Email

Online muzieklessen

Alle lessen zijn beschikbaar via PC, Tablet, Smartphone en Digibord.


Doorgaande leerlijn
Van groep 5 t/m groep 8 vormen de muzieklessen een doorgaande leerlijn en zijn de lessen gekoppeld aan de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Energizers
Korte muziek activiteiten

Workshops

Met zijn MuziekAdemie workshops levert hij maatwerk aan teams die verantwoord muzieklessen willen geven en die voldoen aan de kerndoelen zoals die zijn vastgelegd voor het vak muziek.

De MuziekAdemie workshops bevorderen de deskundigheid van de leerkracht en geven verdieping in bestaande methodes.