Ton Huijsman

De MuziekAdemie is opgezet door gitarist en vakleerkracht muziek Ton Huijsman

Online muzieklessen

De lessen zijn beschikbaar via digibord, PC, tablet en smartphone

Vakoverstijgende muzieklessen

In groep 3 zijn de lessen gekoppeld aan de in gebruik zijnde leesmethodes. In groep 4 zijn de lessen gekoppeld aan de rekenmethodes. Van groep 5 t/m groep 8 zijn de thema’s van de lessen gekoppeld aan de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Leerlijnen

Naast de uitgewerkte muzieklessen is er een ‘aparte’ leerlijn Ritmische Vorming.

De Leerlijnen voldoen aan de kerndoelen zoals die zijn vastgelegd voor het vak muziek.