Ton Huijsman

De MuziekAdemie is een initiatief van Ton Huijsman. Vakleerkracht Muziek en gitarist

Online muzieklessen

De lessen zijn beschikbaar via digibord, PC, tablet en smartphone

Vakoverstijgende muzieklessen

In groep 3 zijn de lessen gekoppeld aan de in gebruik zijnde leesmethodes. Van groep 5 t/m groep 8 zijn de thema’s van de lessen gekoppeld aan de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Leerlijnen

De lessen zijn gemodelleerd naar de 3 parallelle muzikale ontwikkelingslijnen Ritmische-, Melodische- en Harmonische vorming. Deze zijn geïntegreerd in de muzikale domeinen zingen, bewegen, spelen, lezen (+ noteren) en luisteren. Improvisatie is een onderdeel binnen de vijf eerder genoemde domeinen.

De muzieklessen voldoen aan de kerndoelen zoals die zijn vastgelegd voor het vak muziek.