Ton Huijsman

De MuziekAdemie is opgezet door gitarist en vakleerkracht muziek Ton Huijsman

Online muzieklessen

De lessen zijn beschikbaar via digibord, PC, tablet en smartphone

Doorgaande leerlijn

De lessen vormen een doorgaande leerlijn. Vanaf groep 5 t/m groep 8 zijn de thema’s van de lessen gekoppeld aan de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Leerlijnen

De Leerlijnen voldoen aan de kerndoelen zoals die zijn vastgelegd voor het vak muziek.