MuziekAdemie Online is de digitale muziekmethode voor het digibord in de klas. Met vakoverstijgende muzieklessen voor alle groepen van de basisschool.

Groep 3: De muzieklessen in deze groep zijn gekoppeld aan de in Nederland gebruikte leesmethodes

Groep 4: In groep 4 zijn de thema’s van de lessen divers, zoals rekenen, wereldmuziek, dromen enzovoort.

Groepen 5 t/m 8: Vanaf groep 5 zijn de thema’s van de lessen gekoppeld aan de Canon van de Nederlandse Geschiedenis.