Online muziekmethode
Licentie: € 250
Een jaar lang toegang tot de digitale muzieklessen voor alle groepen.
De lessen zijn opgebouwd binnen de domeinen zingen, lezen en noteren, spelen, luisteren en bewegen.
Online leerlijn Ritmische Vorming
Licentie: € 75
Een jaar lang online toegang tot de leerlijn Ritmische Vorming:
4 niveau's (leerjaren), elk bestaande uit 4 module's met 5 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een aantal korte samenspel stukjes.
Workshop op uw locatie
€ 150
Workshop voor schoolteams om de vaardigheden te trainen
Zingen, handzingen, muziek lezen en spelen, et cetera
Kleuterproject Beestenboel in uw klas
€ 120 per serie
Een serie van 3 opeenvolgende lessen van elk 35 minuten voor één groep 1/2.
De prijs is exclusief de reiskosten

Tarieven 2018-2019

Met een DeMuziekAdemie All-In pakket is uw school voor de afgesproken periode verzekerd van:

• liedmateriaal en lessuggesties voor iedere groep.
• het eenvoudig kunnen behalen van alle kerndoelen muziek.
• een gezamenlijke visie op muziekonderwijs.

Een DeMuziekAdemier All-In pakket is er op gericht om de leerkracht autonoom, interactief en verantwoord muziekles te leren geven. Het vak muziek wordt binnen deze pakketten ervaren als een structureel bindmiddel, ook voor het team. Een All-In-Pakket is aan te bevelen voor scholen, die op zoek zijn naar zinvolle besteding van beschikbare subsidie. Bovendien werken ze op langere termijn kostenbesparend; Zij verdienen zichzelf terug.

*Alle prijzen zijn inclusief btw en reiskosten.
** De workshops duren 1,5 á 2 uur. Dit in overleg met het team.