De muzieklessen vanaf groep 1 t/m groep 4 zijn vormgegeven rondom buitenmuzikale onderwerpen en thema’s en kunnen aansluiten bij diverse projecten op school. De muzikale inhoud van de lessen zijn voornamelijk oriënterend. Dit zorgt er voor dat de leerkracht van combinatiegroepen (bijvoorbeeld groep 1/2 of groep 3/4) vrij willekeurig lessen kan uitkiezen en gebruiken.

Niettemin is er in de lessen wel degelijk sprake van een zekere opbouw in muzikale, motorische, leesvaardige en instrumentale ontwikkeling.

Vanaf groep 5 t/m 8 zijn de muzieklessen in een doorlopende leerlijn gekoppeld aan de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Ze sluiten direct aan bij de geschiedenislessen in het basisonderwijs.

Groep 1/2

Onderwerpen / Thema’s

Onderwerpen uit de directe omgeving van de kleuters zoals: thuis, op straat, in de speeltuin, knuffels, speelgoed, dieren, het weer, kabouters en reuzen, sprookjes, feest, het verkeer, Sinterklaas en Kerst, seizoenen.

Muzikale tegenstellingen in de lessen:

 • muziek / geen muziek
 • langzaam / snel
 • hoog / laag
 • hard / zacht

In groep 1 en groep 2 wordt doorgaans veel gezongen, geklapt en op kleine percussie instrumenten gespeeld. In de muzieklessen van De MuziekAdemie worden verschillende werkvormen aaneen gesmeed en tot complete muzieklessen uitgewerkt.

Een muziekles in het speellokaal ziet er als volgt uit:

 1. bewegen gecombineerd met luisteropdrachten
 2. zingen gecombineerd met bewegingen en ritmische meetik opdrachten
 3. ritme (klap of speel een liedje)
 4. spelen op instrumenten gecombineerd met leesopdrachten

Een muziekles in het eigen groepslokaal heeft de volgende volgorde:

 1. Introgesprek - praten over het thema of een verhaaltje vertellen
 2. bewegen gecombineerd met luisteropdrachten
 3. zingen gecombineerd met bewegingen en ritmische meetik opdrachten
 4. ritme - body sounds
 5. spelen op instrumenten
 6. lees- en maakopdrachten

Een muziekles voor deze leeftijdsgroep duurt maximaal 30 minuten.

Onderbouw

Onderwerpen / Thema’s

Onderwerpen uit groep 1 en 2 komen soms weer aan de orde op een hoger niveau. Nieuwe onderwerpen: onze wijk of in het dorp, de fanfare, heksen en tovenaars, fantasie, dieren, op reis met de trein, avonturen, drummen.

Muzieklessen in groep 3

De nadruk ligt op ontdekken van de vier klankeigenschappen met vrolijke muziekspelletjes, met bewegen op muziek en met het maken van muziek met schoolinstrumenten. De leerlingen maken ook kennis met de voorloper van het notenschrift: grafische notatie.

Muzieklessen in groep 4

De muzieklessen zijn vergelijkbaar met die van groep 3. Muziek wordt op speelse wijze gekoppeld aan alledaagse onderwerpen die passen bij de leefwereld van de leerlingen.

Middenbouw

Muzieklessen in groep 5

In groep 5 begint de leerlijn van De MuziekAdemie en worden de muzieklessen gekoppeld aan de geschiedenislessen; de Canon van Nederland. Iedere les staat als muziekles op zichzelf maar is tevens een inleiding voor de Thema's en hoofdstukken van de geschiedenislessen. Werkvormen uit de muziekles kunnen dienen als intermezzo's of energizers voor het 'leerwerk'.

 • Thema 1: Leven als jager en boer: Nederland lang geleden. Jagers en verzamelaars. Jagers en boeren
 • Thema 2: Romeinen in Nederland: Het Romeinse Rijk. Vechten met de Romeinen. De Bataven
 • Thema 3: Leven als Ridder: Werken voor een landheer. Kastelen en ridders. Ridders en schildknapen
 • Thema 4: De middeleeuwse stad: De boer krijgt hulp. Naar de stad. Het leven in de stad
 • Thema 5: De wereld ontdekken: Kooplieden op reis. Naar Oost-Indië? Op reis!

Muzieklessen in groep 6

De muzieklessen in groep 6 zijn vergelijkbaar met die van groep 5. De grootste verschillen: het aantal creatie-opdrachten neemt toe: leerlingen gaan flink aan de slag met het bedenken van hun eigen muziek. En de onderwerpen worden richting de zomervakantie abstracter in vergelijking met die in groep 5. Leerlingen ontdekken steeds meer over muziek in relatie tot hun eigen talenten.

 • Thema 1: Handel overzee: Handel in Amsterdam. De VOC. Werken voor de VOC
 • Thema 2: Slavernij: Slavenhandel. Op een plantage. Opstand van de slaven
 • Thema 3: Industrie in Nederland: Stoom in het koninkrijk. Overal fabrieken. Kinderarbeid
 • Thema 4: De Tweede Wereldoorlog: Onrust in Duitsland. Oorlog! Het achterhuis
 • Thema 5: Welvaart in Nederland: Van arm naar rijk. De televisie. Jong en de baas

Bovenbouw

Muzieklessen in groep 7

 • Thema 1: Egypte: De Nijl: Goden in Egypte: Farao's en hun graven
 • Thema 2: Het Romeinse Rijk: Een enorm rijk. Rome: een wereldstad. De keizer en andere goden
 • Thema 3: Het Christendom: Een onrustige tijd. Kerk en klooster. Het kloosterleven
 • Thema 4: Het leven in de stad: Naar de stad! Stadsleven. Geloven
 • Thema 5: Een nieuwe tijd: De kerk verandert. De Beeldenstorm. De opstand

Muzieklessen in groep 8

 • Thema 1: De Gouden Eeuw: Een rijke Republiek. Welvaart in de Republiek. Een tijd van oorlog
 • Thema 2: De Franse tijd: Na de Gouden Eeuw. Revolutie. Een Franse tijd
 • Thema 3: Het ontstaan van een democratie: Een nieuwe koning. De macht bij het volk. Vrouwen ook!
 • Thema 4: Twee wereldoorlogen: De Eerste Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Vrij!
 • Thema 5: Opnieuw oorlog": Oorlog in Indonesië. De Koude Oorlog. Eindelijk vrede?