Plastic is fantastisch; je kunt er allerlei dingen van maken, het is goedkoop, het kan wel tegen een stootje en het gaat ook nog eens lekker lang mee. Maar als het kapot gaat is het wel lastig om te repareren. Soms kun je het wel lijmen, of er iets anders van maken of voor iets anders gebruiken, maar meestal moet je het vervangen en gaat het kapotte plastic apparaat, of voorwerp, met de vuilnisman mee.

Vraag: Wat voor plastic spullen zijn er bij jou thuis (in de woonkamer, gang, toilet, keuken, balkon, tuin, garage, je eigen kamer)?

Maar er kleeft ook een groot nadeel aan plastic. Doordat het lang meegaat kan het beter niet als afval in de natuur terecht komen. Het duurt jaren voordat het afgebroken is.

Vraag: Vind je wel een plastic afval bij jou in de straat? De tuin, het park, bos, langs de autoweg, in de duinen, op het strand?

Elk jaar komt meer dan 5 miljoen ton plastic in zee terecht. Een groot gevaar voor dier én mens. Door al het plastic wat in zee en de oceaan rondzwerft sterven diersoorten uit, maar komt ook onze gezondheid in gevaar.

Vraag: Waarom zou onze gezondheid in gevaar kunnen komen door het plastic afval in de oceanen?

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op de site van

 

Het intro van het lied (spreektekst + boomwhackers) en de tussenspelen met boomwhackers is beschreven op de tabbladen 'spelen' en 'bewegen'.

Lied: Plastic Soep
© 2019 Ton Huijsman - all rights reserved

Karaoke

Boomwhackers D F A (groep 1) & C E G (groep 2)

Deze spelvorm dient als intro, tussenspel en als outro van het lied (slechts 1x spelen voor elk). Tevens bij de choreografie als beschreven op tabblad 'bewegen' (4x achter elkaar spelen). Het audio-oefenbestand geeft de regel 4x weer.

Boomwhackers
© 2019 Ton Huijsman

Aanleren:

(zie ook het sjabloon op het tabblad 'bewegen')

  1. Scandeer enkele keren met de hele klas de steuntekst: 'Plastic soep, vieze troep ...'. Let op de laatste woorden: 'plastic troep-soep'. Varieer in toonsterkte maar let goed op de articulatie.
  2. Deel de klas in 2 groepen. 'Plastic soep' is voor groep 1; 'vieze troep'is voor groep 2. Het afwisselen moet zonder haperen gaan. Begin in een langzaam tempo en voer dit geleidelijk op. Let hier ook op de laatste woorden: 'Plastic' en 'soep' zijn voor groep 1. Groep 2 doet hier tussendoor 'troep'.
  3. Beide groepen klappen nu met hun eigen steuntekst mee. Een licht accent op de eerste lettergreep. Let op de laatste woord (en groeps) wisseling bij 'Plastic troep-soep'.
  4. De boomwhackers vervangen nu het klappen in de handen. Deel de boomwhackers uit: groep 1 de boomwhackers D F A, groep 2 de boomwhackers C E G. Groep 1 speelt op de lettergrepen van "Plas-tic Soep", groep 2 speelt bij "Vie-ze Soep". Geef extra aandacht bij de laatste woordwisseling als beschreven bij punt 3.
  5. Tenslotte spelen de boomwhackers zonder de steuntekst (van 'binnen spreken').

Uitvoering:

  • Als intro, tussenspel en outro: 1x
  • Bij de 'choreografie': 4x

 

afb choreografie plastic soep
Sjabloon van de spreektekst,de boomwhackers & de choreografie

Beschrijving

Beide groepen lopen gelijk op de zware maatdelen (1ste en 4de tel van de maat); Groep 1 speelt op hun boomwhackers (DFA) het woordritme "Plas-tic soep" terwijl iedereen met de linkervoet een pas vooruit zet. Groep 2 speelt het woordritme "Vie-ze troep" terwijl iedereen met de rechtervoet een pas vooruit zet.
Op de 7de tel in het schema speelt Groep 1 op "Plas-tic". Groep 2 speelt alleen op het woordje "Troep". Iedereen zet een pas voorwaarts met de linkervoet met een kleine (kwartslag) draai naar rechts.
Op de 8ste tel in het schema doet iedereen met de rechtervoet een sluitpas terwijl Groep1 slechts één tik geeft bij het woordje "Soep". Iedereen staat nu naar rechts gekeerd. Vanuit hier herhaalt zich het schema (naar links vanuit het publiek gezien).

Het schema wordt 4x gespeeld en gelopen zodat beide groepen zich in een vierkant bewegen. De groepen eindigen, na de 4de keer, met het gezicht naar het publiek.

Volgorde van de presentatie:

Inleiding - opkomst deelnemers - scanderen tekst - intro met boomwhackers - zingen lied - choreografie - publiek bedanken

Beginsituatie:

Op de vloer van het podium liggen her en der boomwhackers verspreid, voldoende sets (van C D E F G en A) voor alle deelnemers. Deze staan allen klaar aan de zijkant van het podium (onzichtbaar tussen de coulissen als deze er zijn).
Variatie: Het podium is helemaal leeg. Op een teken van de leerkracht (na de inleiding) gooien alle kinderen vanuit de coulissen hun boomwhacker op het podium.

1 - Inleiding

De leerkracht betreedt het podium en verteld het publiek over de mogelijkheden van plastic