Op de kabouterschool.

Kobbe, de kabouter, loopt door de duinen. Hij is op weg naar zijn zus. De zus van Kobbe heet Kladie. Kladie is een kabouter, net als Kobbe. Kladie is een vrouwtjeskabouter, terwijl Kobbe een mannetjeskabouter is. De broers en de zussen van een kabouter zijn zelf ook kabouters.

In de verte ziet Kobbe de bomen van het bos. Dat is het bos waar Kladie woont. Zij woont daar met haar man die Grollo heet. Kladie en Grollo hebben samen een dochtertje. Het dochtertje heet Pipa. Pipa is een kaboutermeisje. Zij is het nichtje van Kobbe. Kladie, Grollo en Pipa wonen met z'n drietjes in een grote paddestoel. Net als veel andere boskabouters

Vandaag is Pipa voor het eerst naar de kabouterschool gegaan. Dat vond ze heel spannend, zo voor het eerst naar school. Ze kwam in een heel leuke klas, met allemaal andere kabouterkinderen. De meeste van die kinderen kende Pipa al. En sommige kende ze nog helemaal niet. Die kaboutertjes wonen aan de andere kant van het bos. En ze heeft ook een heel lieve kabouterjuf. De juf heet Crenna.

Kobbe wil graag weten wat Pipa vandaag allemaal heeft gedaan op school. Want daarvoor was hij dat hele eind komen lopen. En Pipa vertelt:
"We hebben heel leuke dingen gedaan. We hebben geluisterd naar geluiden die je in de klas kunt maken. De juf deed de geluiden voor. Toen moesten wij allemaal die geluiden nadoen. En we mochten zelf ook geluiden verzinnen. En toen hebben we een spelletje gedaan met die geluiden. Het was zo leuk. Ik hoop dat we dat spelletje morgen weer gaan doen. En nu ga ik naar bed. Want ik heb slaap gekregen van al dat leren en spelen op school. En dan ben ik morgen weer fris. Fris voor de nieuwe lessen". Kobbe keek verbaasd. Een kind dat vroeg naar bed wil, tjonge jonge nog aan toe. Maar toen dacht hij: "Dat had ik vroeger ook. Dus zo gek is dat helemaal niet".

Toen Pipa in haar bedje lag, en lekker lag te slapen, zaten Kladie, Grollo en Kobbe nog even na te praten. "Ik ben blij dat Pipa bij juf Crenna in de klas zit," zei Kladie. "Ik vind haar zo'n lieve juf voor Pipa. En voor de andere kinderen ook natuurlijk". Zij kenden juf Crenna nog van vroeger. Ze hadden alle drie bij haar in de klas gezeten. Zij was ook hún kabouterjuf geweest. En toen was ze ook al zo lief.

Kobbe was blij dat zijn nichtje het zo fijn vond op school. Maar ja, iedereen vindt dat toch fijn? Om op school te zijn? Kobbe keek op de kabouterklok. Hij zag dat het al laat was. "Tijd om naar huis te gaan", zei Kobbe, en stond op van zijn stoel. "Wanneer zien we je weer, Kobbe?" vroegen Kladie en Grollo, bijna tegelijkertijd. "Zo snel als ik kan", zei Kobbe. Hij liep door de deur naar buiten en riep: "Tot kabouterziens". "Tot kabouterziens", riepen Kladie en Grollo terug. En Kobbe verdween in de nacht. Op weg naar huis.

Geluiden in de klas.

Inleiding tot het spel

  1. De kinderen zitten in de kring met de ogen gesloten. De leerkracht loopt (zachtjes) door de klas en tikt met een pen of potlood tegen verschillende voorwerpen aan, zoals de radiator, het raam, de deurpost enz. De kinderen wijzen met gesloten ogen naar waar het geluid vandaan komt.
  2. Als boven. Dit keer moeten de kinderen proberen te horen wat voor geluid het is. Schuif ook met verschillende voorwerpen (blik, stoel, prullenbak enz.). Als ze het goed raden mogen de kinderen kijken. Laat ook een paar kinderen de 'geluidenmaker' zijn.
  3. Ten slotte mogen de kinderen zelf experimenteren met geluiden die je kunt maken met voorwerpen in de klas.

 

Klasgeluiden Memory

  • Twee of drie kinderen*) gaan de klas uit (ze mogen niet naar binnen kunnen gluren of kunnen luisteren).
  • De kinderen in de klas (een even aantal) zoeken een 'nieuw maatje' (dus niet de buurman of het vaste maatje) en spreken met elkaar af welk klassengeluid ze gaan spelen. Elk duo oefent even met elkaar. De duo's laten vervolgens om de beurt 'hun' geluid aan de klas horen. Zo kan worden vastgesteld of er geen doublures in de geluiden van de duo's zijn. Tenslotte gaat iedereen weer op zijn plaats zitten. De 'geluidenduo's' zitten dus niet bij elkaar.
  • De kinderen die de klas verlaten hebben, worden weer binnen geroepen en gaan voor de klas staan. Om de beurt wijzen ze 2 kinderen aan die (na elkaar) hun samen afgesproken geluid laten horen. Aan de quiz-spelers de taak om de juiste geluidenduo's bij elkaar te vinden. Als dit lukt dan gaan de 'gevonden' duo's bij degene staan die ze heeft gevonden. Wie van de twee quizkandidaten heeft de de meeste duo's gevonden?
  • Herhaal het memory-spel met andere 'quiz-spelers'. De kinderen in de klas kiezen allemaal een nieuw 'maatje'.

*)= Bij een even aantal leerlingen zijn er 2 quiz-spelers; bij een oneven aantal kinderen in de klas zijn er 3 quiz-spelers. Ieder kind in de klas moet een 'geluidenmaatje' hebben.

Klasse(n)muziek

Alle duo's (zie het memoryspel op tabblad luisteren) nemen een plaatsje in bij het voorwerp waarop ze geluid gaan maken. De leerkracht wijst om de beurt een duo aan dat hun geluid speelt.

Als alle duo's een paar keer aan de beurt zijn geweest is het tijd om als 'duosolisten' met de muziek mee te gaan spelen. Zet het onderstaande audiobestand van het lied aan en herhaal bovenstaande werkvorm.

Geef ook aan sommige kinderen een dirigentenbeurt.

Noteren

De kinderen mogen nu hun geluid gaan tekenen. Krabbels, stippen, strepen, alles mag waarvan ze denken dat de 'tekening' het geluid dat ze maken goed weergeeft.

Leg de tekeningen achter elkaar, duidelijk zichtbaar voor de klas. Wijs de tekeningen een voor een aan. De kinderen spelen het geluid van hun eigen tekening.

Gebruik eventueel het audiobestand ter begeleiding van de solisten.

Muziekslim: +++
© 2019 Ton Huijsman