Voorbereiden

 • Leer het themalied 'Vasco da Gama en Columbus'. Je kunt eventueel een spiekbriefje met daarop de tekst voor jezelf maken; de melodie is heel gemakkelijk aan te leren. Maak daarvoor eventueel gebruik van het daar onderstaande audio-karaoke bestand.
 • Reserveer voor jezelf een melodie-instrument voor het overnemen van de toon. Bijvoorbeeld een klokkenspel, tafelbellen, een metallofoon of enkele losse klankstaven met de juiste toonhoogte.
 • Zet de instrumenten klaar die je voor de les wilt gaan gebruiken.

Eerste les (ca. 30 minuten)

 1. Bespreek de inhoud op het tabblad 'geschiedenis'.
 2. Zing het themalied (2x). Bespreek met de kinderen de inhoud van het lied
 3. Open het tabblad 'themalied' en lees met de kinderen de tekst van het lied. Zet vervolgens het geluidsbestand aan en zing het lied met de kinderen. Ze kunnen nu de tekst meelezen.
 4. Open het tabblad 'traditional'. Zing het lied (Ani Couni). Leer dit aan de kinderen in wisselzang (jij zingt vóór, de kinderen zingen de herhalingen).
 5. Instrumenten - opbouw: volg de beschrijving die onder het lied staat. Gebruik voor deze eerste les slechts één van de instrumenten. Bij voorkeur de boomwhackers. Maak 2 groepjes: een Dm-akkoord groepje en een C-akkoord groepje en zet deze apart van elkaar. Geef aan wanneer ze moeten spelen.
 6. Open het tabblad 'mens en muziek'. Bespreek de afgebeelde tijdbalk en lees met de kinderen de eerste alinea (3 zinnen). Bespreek dit met de kinderen.
 7. Sluit de les af met zang: het 'themalied'.

Tweede les (ca 15-20 minuten)

 1. Begin de les met een korte warming-up en een inzing-oefening (beschreven op tabblad 'inzingen').
 2. Zing met de kinderen het themalied. Waarschijnlijk hebben ze jouw hulp daarbij nog wel nodig. Maar kijk niet gek op als er een paar kinderen bij zijn die het lied al behoorlijk goed blijken te kennen.
 3. Zing nogmaals het themalied. Deze keer moeten de kinderen het gedeelte van 'Willem Barentz' zelfstandig en uit het hoofd kunnen zingen. Stuur alleen bij daar waar dat nodig is.
 4. Open het tabblad 'traditional' en zing het lied van de vorige keer. Verdeel de klas in 2 groepen: vóór- en ná zangers. en laat de kinderen het lied nu zelfstandig zingen.
 5. Instrumenten - Deze keer worden metallofoons (of losse klankstaven met de juiste tonen) aan de zang en de  boomwhackers toegevoegd. Ook voor de metallofoons 2 groepjes met elk een 'eigen' akkoord.
 6. Open het tabblad 'mens en muziek' en lees en bespreek met de klas de 3 alinea's boven het 'Begin'.
 7. Sluit de les af met het themalied.

Derde les (ca 10-15 minuten)

 1. Begin de les met een korte warming-up en inzing-oefening

 2. Zing het themalied. Zing het één keer zelf, de twééde keer zingen de kinderen het hele lied zelfstandig. Nog even met de hulp van de tekst op het tabblad 'themalied'.

 3. Instrumenten - Leer de kinderen een of meer regels (instrumenten) van het beschreven maatspel dat onder het themalied beschreven staat.

 4. Open het tabblad 'mens en muziek'. Lees en bespreek de inhoud van de tekst onder Begin.

 5. Bekijk het filmpje waarvan de link onderaan het tabblad staat.

 6. Open een nieuw tabblad van je browser en zoek naar educatieve informatieve filmpjes over de Renaissance en over de, in de tekst genoemde, historische personen uit die tijd (op de sites van de NTR, Jeugdjournaal etc.).

 7. Sluit de les af met het themalied: de kinderen zingen het lied geheel zelfstandig en uit het hoofd.

Gebruik elementen / werkvormen uit deze les(sen) als muzikale 'tussendoortjes' of 'energizers'.

Naar Oost-Indië

De reis naar Oost-Indië was lang en gevaarlijk. Het leven aan boord van een schip was hard. Door gebrek aan groente en fruit werden veel zeelieden ziek. De Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama was de eerste die om zuidwaarts voer, en om Afrika heen zeilde. Zo kwam hij in Oost-Indië.

Columbus ontdekt Amerika

De koningin van Spanje gaf Columbus geld om de route naar Oost-Indië via het westen te vinden. De mensen wisten dat de aarde rond was, dus moest dit mogelijk zijn. Columbus vond inderdaad land. Hij dacht dat hij in Oost-Indië was, maar hij was in Amerika. Daarom noemde hij de inwoners indianen.

Willem Barentz

De Nederlandse ontdekkingsreiziger Willem Barentz probeerde Oost-Indië via het noorden te bereiken. Maar hij liep met zijn schip vast op het ijs. Hij moest met zijn bemanning overwinteren op het eiland Nova Zembla, dicht bij de Noordpool. Willem Barentz overleefde dat niet.

Begrippen

 • Vasco da Gama Ontdekkingsreiziger. Hij zocht een route naar Oost-Indië via het zuiden. Hij voer om Afrika en kwam aan in Oost-Indië.
 • Christofoor Columbus Ontdekkingsreiziger. Hij zocht een route naar Oost-Indië via het westen. Hij kwam aan in Amerika.
 • Willem Barentz Ontdekkingsreiziger. Hij zocht een route naar Oost-Indië via het noorden. Hij liep vast in het ijs bij Nova Zembla.
© 2019 Ton Huijsman

---

© 2020 Ton Huijsman

De kinderen leren de regels 3 en 4

Bodysound begeleiding: DIJ - KLAP - DIJ - KLAP (etc)

Overal ter wereld werd (en wordt) gezongen en muziek gemaakt. Zo ook door de (oorspronkelijke) bewoners van de Nieuwe Wereld. Hier een liedje dat de 'indianen' zongen (en nog steeds zingen).

 

LIed met versiering
Lied met begeleiding
© 2020 Ton Huijsman

 

Tijdbalk van de Renaissance

De Renaissance is een cultuurperiode in de Europese geschiedenis. "Renaissance" betekent letterlijk "wedergeboorte". Er kwam een nieuwe bloei van kunst en cultuur.

De Italiaanse geleerden ("humanisten") die het begrip meer dan 500 jaar geleden bedachten, vonden dat na een periode van de donkere middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was begonnen.

Zij keken erg op naar de cultuur van de oude Grieken en Romeinen en vonden dat die nagevolgd en overtroffen moest worden. Hun tijd zou dan niets minder zijn dan een wedergeboorte van die gouden periode uit de Klassieke oudheid.

Begin

De Europese Renaissance begon in het Italiaanse Florence, waar rijke en machtige mensen opdrachten gaven aan kunstenaars en architecten om hun stad en hun huizen mooier te maken.

Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël waren belangrijke Italiaanse kunstenaars in deze 'gouden eeuw' van de Italiaanse renaissance. Maar eigenlijk 'begon' de renaissance al vroeger, met 15e-eeuwse kunstenaars zoals Ghiberti, Masaccio en Donatello.

Deze beeldende kunstenaars werden geïnspireerd door humanisten als Petrarca en Boccaccio. Door deze geleerde schrijvers begonnen de mensen hun eigen tijd te zien als een nieuwe fase in de westerse geschiedenis.

Na Italië verspreidden de idealen en ideeën van de renaissance zich in de volgende eeuwen over de rest van Europa.

Spaanse muziek uit de Renaissance

Bekijk dit filmpje met Spaanse muziek uit de Renaissance. De 8 musici spelen op copieën van originele instrumenten uit die tijd. Herken je er een of meer van?