Muziekles afb

Muzieklessen voor kleuters

In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks veel gezongen, gedanst, getekend en er worden allerlei leuke spelletjes gedaan. Er wordt aan de motoriek van de kinderen gewerkt, aan de spreekvaardigheid, de woordenschat. En met allerlei werkvormen en spelletjes wordt aan verschillende sociale vaardigheden van de kleuters gewerkt. In de meeste gevallen onder een algemeen thema zoals de seizoenen, jaarfeesten, voedsel, cultuur enzovoort.

Een muziekles van De MuziekAdemie vindt aanknopingspunten in al deze verschillende activiteiten. In een muziekles worden de verschillende aspecten van het kleuteronderwijs op een attractieve, muzikale en logische wijze met elkaar in verband gebracht en samengeknoopt tot één, voor de kleuters begrijpelijk en overzichtelijk, geheel.