Muzieklessen voor het basisonderwijs

Kinderen ontwikkelen zich het beste in een omgeving waarin gemusiceerd wordt. Leerkrachten in het basisonderwijs beseffen dit en plannen steeds vaker ‘muziek maken’ in het lesrooster in. Niet alleen vanwege het didactische aspecten: kinderen vinden muziek maken heel erg leuk. Muziek is dan ook een dankbare en populaire les.

Regelmatig zingen, dansen en spelen op instrumenten is leuk en levert vaak een goed resultaat in het cognitieve en sociale veld. Maar goed muziekonderwijs gaat veel verder. Met een muziekles ga je verder en streef je een zeker doel na. Je leid de kinderen naar begrip van de lesstof en werkt naar kwalitatieve verbetering van muzikaliteit en uitvoering.

Een volledig leerplan

Muzieklessen voor iedere groep

De MuziekAdemie biedt een complete muziekmethode voor het basisonderwijs. De methode bestaat uit een serie van meer dan 150 muzieklessen in een longitudinale leerlijn verdeeld over de 8 leerjaren/groepen van de basisschool.

Voor iedere groep zijn er een groot aantal lessen beschikbaar, allen met een eigen thema. Van groep 5 tot en met groep 8 zijn de muzieklessen gekoppeld aan de Canon van de Nederlandse Geschiedenis.

Info