ML 78 – Canon Pachelbel (voorbeeld partituur)

afb canon in D voorbeeldpartiuttr