ML 6 – Jong en onze eigen baas (1)

Lied bij de geschiedenis/muziekles ‘Jong en de baas’.