Muzieklessen

In de uitgewerkte muzieklessen komen alle leerlijnen samen. Daarnaast zijn er in de muzieklessen meer elementen en werkvormen toegevoegd. De muzieklessen zijn opgebouwd rond de domeinen zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren/lezen. Het eindresultaat van een muziekles (zingen, spelen, bewegen of dansen) kan in bijna alle gevallen tot een presentatie voor ouders, leerlingen en belangstellenden leiden.

Om toegang te hebben tot de muzieklessen van De MuziekAdemie heeft u een licentie nodig.

Korte projecten

Naast de online muzieklessen kunt u ook inschrijven voor een kort project. Bij een kort project komt er een professionele vakleerkracht muziek een aantal keren in een (of meer) groep(en).

Leerlijn Ritmische Vorming

Naast de muzieklessen biedt DeMuziekAdemie de aparte online leerlijn Ritmische Vorming aan. In de leerlijn Ritmische Vorming wordt gewerkt aan maat, ritme, muziek lezen, motoriek, articulatie & resonans (met behulp van ‘ritmetaal’), spelen op percussie instrumenten en theoretische kennis.

Deze leerlijn kan ook ingezet worden naast, en als aanvulling op, andere muziekmethode’s.

Om toegang te hebben tot de leerlijn Ritmische Vorming heeft u een licentie nodig.

Leerlijn Melodische Vorming

De beste manier om het melodische bewustzijn van de leerlingen te prikkelen en te bevorderen is door het zingen van liedjes. Bij voorkeur zonder begeleiding daar een begeleiding snel de concentratie en focus af kan leiden. Een begeleiding dient als extra kleuring en stimulans en heeft zeker een toegevoegde waarde. Maar daar waar het er om gaat om de melodische ontwikkeling van leerlingen te verbeteren is een begeleiding minder geschikt.

Aangezien iedere muziekles van De MuziekAdemie (en ook van andere methode’s) rond een lied is opgebouwd lijkt het niet nodig te zijn om een extra leerlijn ‘Melodische vorming’ te ontwerpen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar niet gezongen (kan) word(en)t en er, als alternatief, via instrumentaal spel aan melodische vorming gewerkt moet worden. Voor deze situaties biedt De MuziekAdemie deze leerlijn aan.

Noten lezen, spelen op klokkenspelen en xylofoons, (mee- of hand)zingen.

Om toegang te hebben tot de leerlijn Ritmische Vorming heeft u een licentie nodig.