Leerlijn Ritmische Vorming

In de leerlijn Ritmische Vorming wordt gewerkt aan maat, ritme, muziek lezen, motoriek, articulatie & resonans (met behulp van ‘ritmetaal’), spelen op percussie instrumenten en theoretische kennis. Deze leerlijn kan ook ingezet worden naast, en als aanvulling op, andere muziekmethode’s.

Leerlijn Melodische Vorming

Melodische vorming vind plaats door het zingen van liedjes in de lessen en door het bespelen van melodisch slagwerk. In de leerlijn wordt aandacht besteed aan het noten lezen, spelen op klokkenspelen en xylofoons en handzingen.

Muzieklessen

In de uitgewerkte muzieklessen komen alle leerlijnen samen. Daarnaast zijn er in de muzieklessen meer elementen en werkvormen toegevoegd. De muzieklessen zijn opgebouwd rond de domeinen zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren/lezenHet eindresultaat van een muziekles (zingen, spelen, bewegen of dansen) kan in bijna alle gevallen tot een presentatie voor ouders, leerlingen en belangstellenden leiden.

Korte projecten

Naast de online muzieklessen kunt u ook inschrijven voor een kort project. Bij een kort project komt er een professionele vakleerkracht muziek een aantal keren in een (of meer) groep(en).