Het curriculum van De MuziekAdemie bestaat een aantal leerlijnen die los van elkaar te volgen zijn. De leerlijnen komen samen in de uitgewerkte muzieklessen.

 

Leerlijnen

De leerlijnen in het curriculum van De MuziekAdemie omvatten 4 niveau’s. Ieder niveau bestaat uit 4 modules met elk 5 lessen. Iedere module wordt afgesloten met een aantal samenspel stukken.

Vanwege het specialistische karakter kunnen de afzonderlijke leerlijnen ook ingezet worden naast, en als aanvulling op, andere muziekmethode’s.

 

Ritmische vorming

In de leerlijn Ritmische Vorming wordt gewerkt aan maat, ritme, muziek lezen, motoriek, articulatie & resonans (met behulp van ‘ritmetaal’), spelen op percussie instrumenten en theoretische kennis.

ritmische vorming

 

Melodische vorming

De beste manier om het melodische bewustzijn van de leerlingen te prikkelen en te bevorderen is door het zingen van liedjes. Bij voorkeur zonder begeleiding daar een begeleiding snel de concentratie en focus af kan leiden. Een begeleiding dient als extra kleuring en stimulans en heeft zeker een toegevoegde waarde. Maar daar waar het er om gaat om de melodische ontwikkeling van leerlingen te verbeteren is een begeleiding minder geschikt.

Aangezien iedere muziekles van De MuziekAdemie (en ook van andere methode’s) rond een lied is opgebouwd lijkt het niet nodig te zijn om een extra leerlijn ‘Melodische vorming’ te ontwerpen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar niet gezongen (kan) word(en)t en er, als alternatief, via instrumentaal spel aan melodische vorming gewerkt moet worden. Voor deze situaties biedt De MuziekAdemie deze leerlijn aan.

Noten lezen, spelen op klokkenspelen en xylofoons, (mee- of hand)zingen.

melodische vorming

 

Body sounds en drum-machine

Wordt een echte ‘bodydrummer’ door deze leerlijn te volgen.

Klappen, stampen, tikken enzovoort.

body percussion

 

Korte Projecten

beestenboel

 

Muzieklessen voor alle groepen

In de uitgewerkte muzieklessen komen alle leerlijnen samen. Daarnaast zijn er in de muzieklessen meer elementen en werkvormen toegevoegd. De muzieklessen zijn opgebouwd rond de domeinen zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren/lezen. Het eindresultaat van een muziekles (zingen, spelen, bewegen of dansen) kan in bijna alle gevallen tot een presentatie voor ouders, leerlingen en belangstellenden leiden.

muzieklessen