Leerlijnen muziek

Leerlijnen in 4 niveau’s (leerjaren): ritmische-, melodische- harmonische vorming

Complete muzieklessen

Uitgewerkte muzieklessen met werkvormen die opgebouwd zijn vanuit de 5 muzikale domeinen (zingen, bewegen, luisteren, spelen en noteren/lezen).

De lessen voor groep 5 t/m groep 8 zijn vakoverstijgend met het vak Geschiedenis. De thema’s van de muzieklessen zijn in overeenstemming met de Canon van de Nederlandse Geschiedenis.

Gratis proeflessen


Workshops

Teamworkshops 

Workshops voor groepsleerkrachten om de kennis en de competenties die nodig zijn voor het geven van goed muziekonderwijs te trainen en te verbeteren.

Groepsworkshops

Workshops voor de kinderen van alle groepen met een bepaald thema. Bijvoorbeeld
– Zomerbananen
– Herfstkleuren
– Winterbibbers
– Lentekriebels
 


Meer Live

Muziekdocent In De Klas

Huur een vakleerkracht muziek in om muzieklessen in de klassen te verzorgen.

Voor bedrijven en instellingen
 

Teambuilding sessies met muzikale activiteiten: 
– Spelen op Boomwhackers
– Zingen
– Body Drums
– Luisteren (naar een kort ‘klassiek’ gitaarconcert)


Neem contact op voor meer informatie