Online muzieklessen

Muzieklessen via het digibord

Complete muzieklessen met werkvormen die opgebouwd zijn vanuit de 5 muzikale domeinen (zingen, bewegen, luisteren, spelen en noteren/lezen) met lessuggesties en tips voor de leerkracht.

In groep 5 start de muzikale leerlijn van DeMuziekAdemie. Deze loopt door tot en met groep 8.

De lessen van deze leerlijn zijn vakoverstijgend met het vak Geschiedenis. De thema’s van de muzieklessen zijn in overeenstemming met de Canon van de Nederlandse Geschiedenis.

Workshops

Teamworkshops 

Workshops voor groepsleerkrachten om de kennis en de competenties die nodig zijn voor het geven van goed muziekonderwijs te trainen en te verbeteren.

Groepsworkshops

Workshops voor de kinderen van alle groepen met een bepaald thema. Bijvoorbeeld
– Zomerbananen
– Herfstkleuren
– Winterbibbers
– Lentekriebels
 

Meer Live

Muziekdocent In De Klas

Huur een vakleerkracht muziek in om muzieklessen in de klassen te verzorgen.

Voor bedrijven en instellingen
 

Teambuilding sessies met muzikale activiteiten: 
– Spelen op Boomwhackers
– Zingen
– Body Drums
– Luisteren (naar een kort ‘klassiek’ gitaarconcert)

Neem contact op voor meer informatie